Tuotteet & Myyntipaikat

Myyntikausi

KIITOS-paitojen myyntikausi 2017

1.1-31.5.2017 ja 1.11-15.12.2017

Yhteystiedot:

Luovutustilaisuudet

Luovutuksien vastaanottajatahot:
Sotiemme Veteraanit

Kuvia vuosittaisista varainluovutustilaisuuksista löydät luovutustilaisuudet välilehdeltä.